Marketer

เปิดบัญชีผู้ใช้ Marketer เพื่อเริ่มต้นสร้างแคมเปญกับเทลสกอร์ แพลตฟอร์ม Influencer Marketing ที่ทำให้การจ้างงานนักรีวิวเป็นเรื่องง่าย