พื้นที่พบปะกันระหว่าง Influencer บล็อกเกอร์ และนักการตลาด
ที่สามารถทำงานร่วมกัน
ในการส่งต่อเรื่องราวที่วัดผลได้
ผ่านการสร้างคอนเทนต์ และรีวิวสินค้าอย่างสร้างสรรค์

icon influencers

{{ stat.influ }}+

Influencers

icon campaign

{{ stat.campaign }}+

แคมเปญ

icon follower

{{ stat.followers }}M+

ผู้ติดตาม

icon facebook icon ig icon twitter

3 ช่องทาง
Facebook, Instagram,
Twitter