รางวัลและความสำเร็จ

Tellscore Awarded Winner
in Thailand Startup
of the Year 2019

Tellscore Selected
Startup in LINE Scaleup
2019 Program

Tellscore Awarded Winner
in DEPA Accelerator
2019 Program

Tellscore Awarded Silver
in Best User Experience
from W3 AWARD 2017

พื้นที่พบปะกันระหว่าง Influencer บล็อกเกอร์ และนักการตลาด
ที่สามารถทำงานร่วมกัน
ในการส่งต่อเรื่องราวที่วัดผลได้
ผ่านการสร้างคอนเทนต์ และรีวิวสินค้าอย่างสร้างสรรค์

icon influencers

{{ stat.influ }}+

Influencers

icon campaign

{{ stat.campaign }}+

แคมเปญ

icon follower

{{ stat.followers }}M+

ผู้ติดตาม

icon facebook icon ig icon twitter

3 ช่องทาง
Facebook, Instagram,
Twitter