เกี่ยวกับ Tellscore
Created with Sketch.

Tellscore คือ Influencer Marketing Automation Platform ที่เชื่อมต่อนักการตลาดเข้ากับเหล่า Influencer และบล็อกเกอร์บนโซเชียลมีเดีย โดยใช้เทคโนโลยี
AI/ML (Artificial Intelligence/Machine Learning) เป็นเครื่องมือช่วยแนะนำ Influencer ที่มีความถนัดแต่ละด้านให้ตรงตามความต้องการของนักการตลาด เช่น สุขภาพ ท่องเที่ยว เทคโนโลยีและแก็ดเจ็ต ฯลฯ และการคาดการณ์ผลลัพธ์แคมเปญล่วงหน้า เพื่อถ่ายทอดความตั้งใจของนักการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง

เราเชื่อว่า การร่วมมือกับนักการตลาดในการสร้างการรับรู้ผ่านการใช้สินค้าจริง คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้การสื่อสารน่าจดจำ และไปได้ไกลกว่าการโฆษณาทั่วไป ต่อยอดเป็นปรากฏการณ์การสื่อสารแบบใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพและวัดผลได้แม่นยำกว่า

Influencer
Marketer
เข้าถึง Influencer และกลุ่มเป้าหมาย
ผ่าน Predictive Micro Targeting ที่ได้ผลกว่า
ในงบประมาณที่ควบคุมได้
Influencer
Influencer
เปลี่ยนความสามารถเป็นพลังในการส่งต่อ
คอนเทนต์ และสร้างโอกาสความสำเร็จร่วม
กับแบรนด์ชั้นนำ