สร้างแคมเปญประกาศ

สร้างแคมเปญที่ให้ Influencer เป็นผู้เลือกรับงาน โดยกำหนดคุณสมบัติและงบประมาณที่ต้องการใช้ได้เอง