สร้างแคมเปญ Invite-Only

สร้างแคมเปญใหม่ ส่งงานให้ Influencer ที่คุณเลือกโดยตรง เฉพาะคุณและ Influencer ที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่จะเห็นแคมเปญนี้