Back กลับ

สร้างแคมเปญ Invite-Only

สร้างแคมเปญใหม่ ส่งงานให้ Influencer ที่คุณเลือกโดยตรง เฉพาะคุณและ Influencer ที่ได้รับเชิญเท่านั้นที่จะเห็นแคมเปญนี้

1

สร้างคำสั่งงาน และกำหนด
วันส่งงานให้ Influencer

2

กำหนดคุณสมบัติ
ของ
Influencer

3

เลือก Influencer
ได้ครั้งละจำนวนมากหรือน้อย ตามใจคุณ

4

กำหนดงบประมาณ
เป็นเครดิต

5

ส่งงานให้ Influencer
ที่คุณเลือกโดยตรง

6

ติดตามความสำเร็จของ
แคมเปญได้ทุกวัน