Back กลับ

แพ็กเกจ Influencer

ร่วมงานกับ Influencer ผลงานดีที่ทีมงานคัดเลือกให้ ตามสายความถนัดที่ต้องการ

1

เลือกซื้อแพ็กเกจ Influencers

2

ระบุคำสั่งงาน

3

กำหนดวันส่งงาน

4

เรียงลำดับ Influencer ที่ต้องการ

5

ระบบส่งงานให้ Influencer ตามลำดับ

6

ติดตามความสำเร็จของแคมเปญได้ทุกวัน