DEPA Accelerator x Techsauce

Tellscore คว้ารางวัลชนะเลิศจาก DEPA Accelerator 2019

DEPA Accelerator x Techsauce

“Tellscore” Influencer Marketing Automation Platform อันดับหนึ่งของไทย และหนึ่งเดียวใน Southeast Asia คว้ารางวัลชนะเลิศจากโครงการ DEPA Accelerator Program x Techsauce

การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ DEPA Accelerator Program x Techsauce เกิดจากความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งในส่วน Data Intelligence และ Influencer Scoring เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการทำการตลาด Micro-Influencer ในปัจจุบัน ซึ่งเทลสกอร์เป็นแพลตฟอร์มเพียงหนึ่งเดียวที่ตอบสนองการทำงานของ Marketer หรือนักการตลาดไว้อย่างครบวงจร 

Tellscore ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศจาก DEPA Accelerator x Techsauce ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันที่ท้าทายสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 4.0 โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ Techsauce หัวเรือใหญ่ด้านดิจิทัลของไทย ร่วมคัดเลือกทีมจากธุรกิจสตาร์ทอัพ 126 ทีมทั่วประเทศ แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ สุขภาพ (HealthTech) ขนส่ง (Logistics) การตลาด (MarTech) และการบริการ (Service) คัดเลือกเหลือ 20 ทีมเข้ารอบ เข้าพบเมนเทอร์และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เวิร์กชอปพิเศษ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและมีโอกาสได้พบนักลงทุนในวัน Demo Day

เทลสกอร์ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์แข่งขันในครั้งนี้ และยินดีที่ได้เป็นมีหนึ่งในการขับเคลื่อน Startup Ecosystem และ Life Cycle ให้กับธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย และจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจให้กับ Marketer เหล่านักการตลาด เจ้าของแบรนด์ และ Influencer อินฟลูเอ็นเซอร์รุ่นน้อยใหญ่ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มของเราตลอดไป

 

ขอบคุณภาพจาก: สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)